Kontakt

Formularz kontaktowy

* required fields

Dane kontaktowe

CN Adriatic Izabela Radecka
ul. ul. Toszecka 101/104
44-117 Gliwice, Polska

E-mail: info@nurkowewakacje.com
tel.: +48 516 840 950

Wycieczki
email: info@nurkowewakacje.com
tel.: +48 516 840 950

Wypożyczalnia sprzętu
email: sprzet@nurkowewakacje.com
tel.: + 48 516 840 950

Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie.”

UE

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.