• CN Adriatic
  • CN Adriatic
  • CN Adriatic
  • CN Adriatic
  • CN Adriatic

Najlepsze wycieczki nurkowe w wyjątkowych lokalizacjach i świetnych cenach
Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie.”

UE

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.